O Projektu RESI

PROJEKAT INICIJATIVA ZA ODRŽIVOST RURALNE EKONOMIJE (RESI)

Projekat ima za cilj promovisanje konkurentnosti poljoprivrednika, poljoprivrednih proizvođača i prehrambenih preduzeća za poboljšanje održivog i inkluzivnog ruralnog razvoja, otvaranje novih radnih mesta i stvaranje prihoda u ciljanim opštinama. Za postizanje održivih rezultata projekta, neophodna je primena novih oblika poljoprivredne proizvodnje i inovativne tehnologije radi povećanja produktivnosti, stabilnosti i otpornosti sistema proizvodnje sa ciljevima koji se ne odnose ne samo na povećanje prinosa, već i na uštedu vode i energije, smanjenje rizika, poboljšanje kvaliteta proizvoda, zaštitu životne sredine i smanjenje klimatskih promena. Projekat će primeniti mere institucionalne izgradnje kapaciteta u tri oblasti, čiji su cilj svi sektori poljoprivrede i ruralne ekonomije u ciljanim opštinama, Prištini, Novom Brdu, Kamenici i Ranilugu.

  • Jačanje kapaciteta opštinskog osoblja, uključujući i civilno društvo i lokalna preduzeća, da poboljšaju efikasnost i performansu za endogeni razvoj.
  • Regionalna grant šema će se primeniti u cilju jačanja i izgradnje integrisanih lanaca poljoprivrednih vrednosti u ovim opštinama.
  • Poseban značaj će se pridati promovisanju inicijativa žena, društveno-ekonomski ugroženih grupa i udruženja/zadruga koje ih predstavljaju.

 

CILJNE GRUPE PROJEKTA I PARTNERI

Opštine Priština, Novo Brdo, Kamenica i Ranilug. Od projekta će imati koristi najmanje 750 poljoprivrednika (muškaraca i žena), 15 mladih stručnjaka, 20 javnih službenika, 90 pojedinaca iz ugroženih sredina (od čega 50% žena), koji se uglavnom sastoje od malih poljoprivrednika, članova marginalizovanih etničkih manjina, udovica i žena koje su glave porodica. S obzirom na komponentu sveobuhvatnih obuka za ciljane opštine, očekuje se da će najmanje 10.000 poljoprivrednika imati indirektnu korist od poljoprivredno-savetodavnih usluga u 4 opštine. Indirektni korisnici čine oko 65.000 pojedinaca iz grupe ciljanog ruralnog stanovništva.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+