Thirrje për propozim

 

THIRRJA SHUMA AFATI I APLIKIMIT STATUSI DOKUMENTET E APLIKIMIT
Thirrja për propozime me synim të përmirësimit/rritjes dhe diversifikimit të prodhimit primar bujqësor, si dhe promovimi i zinxhirit të vlerave bujqësore në komunën e Prishtinës.
—————————————–
308,000.00 EUR 10 Shtator 2018 Mbyllur Shkarko
Thirrja për propozime nga RESI për për shoqatat / kooperativat/grupet lokale të veprimit që përfaqësojnë gratë / fermerët e vegjël / minoritetet në komunat e Prishtinës, Novobërdës, Kamenicës dhe Ranil (l) ug
—————————————–
200,000.00 EUR 22 Qershor 2018 Mbyllur Shkarko
Thirrja për propozime nga RESI, me synim të përmirësimit/rritjes dhe diversifikimit të prodhimit primar bujqësor, zgjerimit apo krijimit të kapaciteteve të ndërmarrjeve agro-ushqimore për përpunimin, ruajtjen dhe tregtimin e produkteve bujqësore, si dhe promovimi i zinxhirit të vlerave bujqësore në komunën e Prishtinës.
—————————————–
524,000.00 EUR 26 Janar, 2018 Mbyllur Shkarko
Thirrjet për propozime nga RESI,që synojnë gratë fermere, grupet  socio-ekonomikisht të cenuara dhe shoqatat që i përfaqësojnë ato në komunat e Prishtinës, Kamenicës, Novobërdës dhe Ranillugut.
—————————————–
356,000.00 EUR 21 Gusht, 2017 Mbyllur Shkarko
Thirrjet për propozime nga RESI/Komuna e Prishtinës, që synojnë çertifkimin organik të produkteve mjekësore/aromatike dhe mjedrës, në komunën e Prishtinës.
—————————————–
  28 Prill, 2017 Anuluar Shkarko
Thirrja për propozime nga RESI, ka për qëllim krijimin e vendeve të reja të punës dhe ruatja e tyre përmes zhvillimit të sektorit agro-ushqimor në zonat rurale të komunës së Prishtinës si dhe krijimi i vendeve të reja të punës dhe ruatja e tyre përmes zhvillimit të sektorit agro-ushqimor në zonat rurale të komunës së Prishtinës.
—————————————–
500,000.00 EUR 10 Maj, 2017 Mbyllur Shkarko
Thirrjet për propozime nga RESI,
që synojnë përmirësimin/rritjen/përpunimin/
e prodhimeve bujqësore
381,000.00 EUR 20 Janar, 2017 Mbyllur Shkarko

 

 

Shpërndaje…
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter